Kinder ergotherapie praktijk ExTRA is een vrijgevestigde praktijk voor kinder ergotherapie, gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Doelstelling van ExTRA is kind en de ouders optimaal te ondersteunen in de thuissituatie. Bij ExTRA kunt u en uw kind terecht voor:
diagnostiek
speelse, adequate behandeling
advies en begeleiding aan ouders en verzorgers
scholing/voorlichting
Kinder ergotherapie praktijk ExTRA biedt gespecialiseerde hulpverlening voor ouder en kind.
uw vraag is het uitgangspunt voor de behandeling
actuele kennis en ervaring op het vakgebied van ergotherapie en voortdurende belangstelling voor kinderen
persoonlijke benadering die aansluit bij de leefwereld van uw kind
samenwerking en resultaatgericht overleg met andere hulpverleners
Vragen, opmerkingen of aanmelden voor behandeling kan telefonisch* of via info@extrakinderergotherapie.nl.

Correspondentie-adres
Schoener 17
2401 MT Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 517208
Fax 0172-517289

Praktijk-adres ExTRA
Gebouw Rijnstaete
Paramedisch Centrum Alphen
Prins Bernhardlaan 10 C
2405 VT Alphen a/d Rijn
* Het is van groot belang dat de concentratie van de kinderen tijdens de behandeling niet wordt onderbroken. Daarom worden tijdens behandelingen
geen telefonische oproepen beantwoord. Na het inspreken van een voicemailbericht wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.